Bebouwde kom

Snelheid beperken in de bebouwde kom

Je houden aan de maximum snelheid is één van de belangrijkste veiligheidsregels binnen het verkeer. Wanneer de maximum snelheid overtreed krijg je dan ook een flinke boete. Dit is om mensen te snel rijden af te leren. Te hard rijden is een veelvoorkomende oorzaak van een verkeersongeval. Binnen de bebouwde kom is het nog veel belangrijker om op de toegestane snelheid te letten. Hier vallen de meeste verkeersongelukken.

Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom geldt sinds 1957 een maximumsnelheid van 50 km/h. Tenzij anders is aangegeven, dit zal dan om een nog lagere snelheid gaan. En dit is natuurlijk niet zomaar. Binnen de bebouwde kom zijn er veel meer kwetsbare personen die aan het verkeer deelnemen. Denk aan fietsers, wandelaars, hardlopers en skaters. Dit zijn personen die je buiten de bebouwde kom niet snel zal tegenkomen en extra kwetsbaar zijn. Daarom geldt hier een lagere maximumsnelheid dan buiten de bebouwde kom. Hoe lager de snelheid, des te lager de kans op een dodelijk verkeersongeval. Binnen de bebouwde kom zijn er vele 30 km/h zones. Dit zijn vaak zones in wijken. Hier spelen veel kinderen op straat en laten veel mensen de hond uit. In dit soort zones harder rijden dan 30 km/h is levensgevaarlijk. Vergeet dus niet te kijken op borden als je een wijk of erg inrijd. Eigenlijk mag je er van uitgaan dat elke wijk een 30 km/h zone is, vaak is dit ook groot aangegeven op de straat zelf. Met witte verf is dan een grote 30 getekend.

Snelheid verlagen binnen de bebouwde kom

Op dit moment is de snelheid binnen de bebouwde kom 50 km/h. Maar het is goed mogelijk dat dit binnenkort veranderd. Er is al een flinke discussie aan de gang. Er gebeuren nog veelte veel ongelukken binnen de bebouwde kom. Ongelukken die met een lagere snelheid voorkomen hadden kunnen worden. Daarom wordt de maximum snelheid misschien aangepast naar 30 km/h. Deze snelheid geldt dan niet alleen voor wijken en erven, maar vanaf het moment dat je een bebouwde kom inrijd. Dit is vaak vanaf het moment dat je het plaatsnaambordje passeert.Verplichte regels in het verkeer zijn een verbod op alcohol en telefoongebruik. Dit is levensgevaarlijk, vele verkeersongevallen komen door één van deze twee gebeurtenissen. Het gebeurt vaak en mensen zijn zich niet bewust van de gevaren. Doe dit dus absoluut niet, bel een taxi of ga op een parkeerplaats bellen.